Sunday, February 13, 2011

Tujuh Lapisan Bumi

Ketika para ilmuwan mula meneliti lembah-lembah di bumi untuk mengenal struktur dan unsur-unsurnya, mereka menemui sesuatu yang menggambarkan mitos dongeng yang melambangkan abad-abad terakhir itu tidak memiliki dasar ilmiah. Setelah para ilmuwan menemukan bahawa bumi berbentuk bulat telur, maka mereka menduga bahawa inti bola bumi ini mempunyai suatu nukleus, dan permukaannya adalah kerak bumi yang sangat tipis jika dibandingkan dengan ukuran bumi. Di antara dua lapisan ini ada lapisan ketiga yang biasa disebut dengan kata mantel. Ini merupakan pengetahuan awal para ilmuwan.

Teori Tiga Lapisan ini tidak bertahan lama kerana penemuan-penemuan yang terbaru di sistem geologi. Beberapa penemuan baru telah menunjukkan bahawa lapisan yang berisi nukleus dari bumi itu berada di bawah tekanan yang sangat tinggi, tiga juta kali lebih dari permukaan bumi.

Di bawah tekanan seperti itu, zat berubah bentuk menjadi pejal, dan hal ini pada gilirannya membuat inti bumi itu sangat pejal. Inti bumi ini dikelilingi suatu lapisan zat cair dengan suhu yang sangat tinggi. Ini bererti bahawa ada dua lapisan di dalam inti bumi, bukan satu. Satu lapisan di dalam pusat yang dikelilingi lapisan zat cair.

Hal itu diketahui sesudah alat-alat pengukur dikembangkan dan memberi para ilmuwan suatu perbezaan yang jelas antara lapisan-lapisan bumi bahagian dalam. Jika kita turun ke bawah bumi yang keras, kita akan menemukan lapisan batu-batu yang sangat panas. Setelah itu ada tiga lapisan terpisah, yang mana masing-masing mempunyai kepadatan, tekanan dan suhu yang berbeza-beza.

Oleh kerana itu, para ilmuwan mengklasifikasi lapisan-lapisan bumi menjadi tujuh lapisan. Gambar menunjukkan lapisan-lapisan ini dengan dimensi masing-masing sesuai yang ditemukan para ilmuwan baru-baru ini dengan berbagai cara seperti menggunakan alat pengukur gempa bumi dan mengkaji medan magnetik bumi, dan juga teknik-teknik yang lain. Berbagai kajian dan penemuan tersebut saat ini diajarkan kepada para mahasiswa dalam bidang fizik di beberapa universiti

Gambar ini menunjukkan tujuh lapisan Bumi, ia juga menunjukkan bahawa kerak bumi adalah lapisan yamg sangat tipis yang disusul dengan mantel yang mempunyai ketebalan yamg berbeza-beza, lalu disusuli lapisan-lapisan yang terdiri daripada zat cair, dan diakhiri dengan yang lapisan ketujuh, iaitu nukleus padat.

Para ilmuwan juga menemukan bahwa atom terdiri dari tujuh lapisan atau tingkatan, dan hal ini membuktikan keseragaman ciptaan, di mana bumi mempunyai tujuh lapisan dan atom-atom mempunyai tujuh lapisan juga.

Tujuh lapisan bumi itu sangat berbeza-beza dari segi struktur, kepadatan, suhu dan bahannya. Oleh kerana itu, tidak seorang pun menganggap bumi itu hanya mempunyai satu lapisan sebagai orang di masa lampau berfikir. Di sini kita menemui bahawa bumi mempunyai lapisan-lapisan merupakan perkara baru dan tidak dikenal atau yang dikemukakan pada waktu al-Qur’an itu sedang diturunkan. Penemuan-penemuan ini dikemukakan para ilmuwan abad 21 kepada kita, tetapi sejak dahulu Kitab Allah telah memberitahu kita tentang hal tersebut.

Informasi di dalam al-Qur’an al-Karim

Al-Qur’an al-Karim, perkataan Tuhan, menyampaikan kepada kita tentang tujuh lapisan langit dan tujuh lapisan bumi di dalam dua ayat berikut:

‘Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?’ (al-Mulk: 3)

Allah juga berfirman, ‘Allah-lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi.’ (ath-Thalaq: 12) Ayat pertama bericara kepada kedua tentang dua sifat langit: bilangan langit itu, yaitu tujuh, dan bentuk langit, yaitu berlapis-lapis. Inilah arti kata thibaqan yang kita temukan di dalam kitab-kitab tafsir al-Qur’an dan kamus-kamus bahasa Arab. Sedangkan ayat kedua menegaskan bahwa bumi itu menyerupai langit, dan hal itu diungkapkan dengan kalimah, ‘Dan seperti itu pula bumi.’ Sebagaimana langit itu berlapis-lapis, maka begitu pula bumi, dan masing-masing jumlahnya tujuh lapisan.

1 comment: